EMJ-01  odmagnetovací jednotka

 

1.     Parametry

 

-         vstupní napájecí napětí v rozsahu 115 až 155V AC, pojistka T5A ve vstupní eurovidlici, pojistka T400mA na zadní straně boxu chránící elektronický modul DM2.3E před přepětím

-         prosvětlený zelený vypínač s doutnavkou a modrou kontrolkou zapnutí

-         výstupní eurozásuvka pro magnetku ( 110V DC ), pro magnetky až do 300VA

-         dva otočné ovladače pro optimalizaci odmagnetovacích pulsů

-         dvě tlačítka pro zapnutí magnetování a odmagnetování s příslušnými kontrolkami

 

2.     Otočné ovladače - nastavení frekvence a délky demagnetizace

 

            Frekvenci (rychlost) přepínání lze podle potřeby měnit otáčením ovladače FREKVENCE - otáčením vpravo se pulsy zkracují / frekvence přepínání zvyšuje, doleva směrem k nule naopak snižuje.

 

            Počet cyklů lze podle potřeby upravit ovladačem POČET CYKLŮ. Otočením vpravo se cykly přidávají – odmagnetování bude delší, avšak účinnější.

 

Otáčení ovladačů nemá vliv na právě probíhající odmagnetování, změna bude patrná až při dalším odmagnetování – vychází to z principu použité metody, při které i sebemenší rozhození demagnetizačních cyklů by způsobilo nedokonalé nebo téměř mizivé odmagnetování. Na počátku odmagnetování procesor řídící jednotky vypočte potřebné časy i proudové pulsy pro jednotlivé odmagnetovací cykly na základě právě nastavených ovladačů.

 

3.     Tlačítka MAGNETUJ a ODMAGNETUJ

 

Funkce DOČIŠTĚNÍ ( slabé odmagnetování ) – po právě vykonané demagnetizaci, pokud je opětovně stisknuto ODMAGNETUJ do cca třech vteřin po ukončení odmagnetizace.

 

 

Podrobnosti – viz manuál k modulu DM2.3E:

 

http://www.selfcontrol.cz/navod_dm23e.pdf