DM4.3 – Řídící modul pro odmagnetovače TOM-01

 

Dbejte pokynů uvedených níže. Na zničené moduly DM4.3 vinou přepětí v důsledku chybného připojení k napájecím transformátorům se záruční opravy vztahovat nebudou a oprava půjde vždy na náklady zákazníka.

 

Mezi společným středem vinutí ( svorka 5 na transformátoru odpovídá svorce 2 na JP1 modulu DM4.3 ) a oběmi konci vinutí ( svorka číslo 4 a 6 vůči 5 na transformátoru, svorka číslo 3 a 4 vůči 2 na řídící desce DM4.3 ) může být maximálně 150VAC ( nezatížený transformátor ), což je v dostatečné rezervě u originálního transformátoru odmagnetovače TOM-01 ( typ transformátoru 106-TOM-01 ), který má obě sekundární napětí ve výrobní toleranci 120 až 130VAC.

 

Před prvním připojením modulu DM4.3 doporučujeme transformátor proměřit – viz následující schéma.