Sada digitálního číselníku LD21A s ovladačem a napájecím zdrojem

 

 

Zadání:  objednávka je pro restauraci, kde je třeba oznámit zákazníkům číslem, v místě bez obsluhy, že si mohou dojít pro jídlo. Jedná se o zahradu pod restaurací, kde jsou prostory pro děti. Vzdálenost umístění displeje od pultu je asi 12m (myslí se tím délka kabelu, při zvolené variantě změříme přesně), je to pod oknem, takže není přímá viditelnost např. pro infra ovladače. Displej je na jižní straně, ale ve stínu pod stříškou.

 

 

Sestava LD21LDO obsahuje:


1) samostatná krabice se zdrojem 230V AC / 12V DC včetně pojistek 800mA pro vstup ( 230V AC ) a 3A pro výstup ( 12V DC )  napájející ovladač i číselník. Konektory pro připojení ovladače i číselníku na boxu zdroje jsou zaměnitelné ( totožné ). Box je možné připevnit na stěnu, v tom případě je nutné uvolnit vrchní víko povolením čtyř horních vrutů. Ve dně boxu jsou v rozích pro tyto účely čtyři instalační záslepky.

 

Vzhledem k tomu, že jsou všechny dlouhé propojovací kabely ( 12m a 3,5m ) totožné, je možné je zapojit dle libosti. Maximální vzdálenost mezi napájecím boxem a ovladačem, resp. číselníkem je min. 70m ( sběrnice RS485A ). Na přání můžeme dodat ještě další prodlužovák. Propojovací kabel čtyřžilový ( Data+, Data-, Gnd a +12V ).

 


2) číselník LD21A

 

3) kabelový ovladač s dvoumístným červeným led displejem,

 

   Dálkový ovladač obsahuje 16-ti tlačítkovou klávesnici

 

 

 

 

Možné způsoby propojení číselníku a ovladače s napájecím boxem jsou na obrázku č. 1

 

 

Obsluha číselníku

 

Stiskem 0 až 9 zadáme příslušné číslo – rolování údaje zprava doleva. Cca dvě vteřiny po posledním stisku numerického tlačítka je údaj potvrzen a přenesen do číselníku. Tato prodleva je zde pro snazší zadávání dvoumístného čísla, aniž by na vnějším číselníku byly zobrazovány meziúdaje.

 

Stiskem * displej na ovladači zhasneme ( svítí pouze krajní tečka , indikující, že ovladač je pod napájením  ). Rovněž po dvou vteřinách je aktualizován externí číselník. * je vhodná tehdy, potřebujeme-li zobrazit jednomístné číslo apod.

 

Stiskem # displej rovněž zhasne, aktualizace externího číselníku je provedena bezprostředně po stisku křížku.

Stiskem D ( vpravo dole ) je nové číslo ihned/opětovně odesláno do externího číselníku.

 

Stiskem A je údaj zvýší o 1 ( inkrementován ) a ihned aktualizován v externím číselníku.

 

Stiskem B je údaj o 1 snížen ( dekrementován ) s okamžitou odezvou v externím číselníku.

 

 

 

Nastavení Jasu, rychlosti blikání, doby blikání externího číselníku

 

Podržením tlačítka C na zhruba 3 vteřiny se na displeji ovladače zobrazí J.číslo, např. J.5.

Nyní je možné změnit, upravit jas externího číselníku stiskem 0 až 9 a následným potvrzením stiskem D.

 

Pokud nepožadujeme měnit jas, nýbrž blikání čísla na externím číselníku, pak dalším podržením C ( cca 3 vteřiny ) přejdeme do nastavení rychlosti blikání externího číselníku – na displeji ovladače se zobrazí např. r. 9

 

Opět je možné údaj aktualizovat a nastavení uložit.

 

V případě potřeby změnit dobu blikání opět podržíme C a přejdeme k nastavení doby blikání, resp.  Počtu vteřin blikání ( na displeji se zobrazí například  P. 3 ).

 

Podrobné informace k nastavení jsou na obrázku č.2.

 

V nastavení Počtu vteřin blikání - pokud bychom C podrželi ještě jednou, nastavení bude ukončeno a na ovladači bude zobrazena poslední odeslané číslo ( základní režim ).

 

Stiskem A, B nebo číselné hodnoty 0 až 9 číselnou hodnotu aktualizujeme a stiskem D uložíme. Nové nastavení se uloží do vnitřní energeticky nezávislé paměti a současně bude externí číselník na tuto změnu reagovat.

 

Pokud údaj nezměníme, po několika vteřinách bude procedura nastavení automaticky ukončena a na ovladači bude zobrazeno poslední odeslané číslo.Rychlé opuštění nastavení a přechod do normálního ( základního ) režimu je možný také stiskem * nebo #

 

Každý stisk tlačítka či potvrzení nových dat je indikován krátkým zablikáním displeje v ovladači se současným zvukovým signálem ( krátké zapípání ). Pokud nás tato zvuková signalizace obtěžuje, je možné zvuk trvale vypnout současným stiskem * a B. Zapnutí zvuku je možné současným stiskem * A.