LD3ASV –sada semaforu, třímístného digitálního číselníku a dálkového ovladače

 

Zadání:  informační tabule zobrazující počet zájemců na jízdu vlakem v muzeu historické železnice, rychlá aktualizace počtu osob dálkovým ovladačem ( možno rozšířit o IR závoru, počitadlo průchodů ). V příslušenství je i semafor dvoubarevné soustavy identifikující jízdu vlaku. Základní sestava je bez skříně - deska displeje, semaforu a ovladač - viz obrázek.

 

 

 

 

Obsluha číselníku a semaforu

 

Stiskem 0 až 9 zadáme příslušné číslo – rolování údaje zprava doleva. Cca dvě vteřiny po posledním stisku numerického tlačítka je údaj potvrzen a přenesen do číselníku. Tato prodleva je zde pro snazší zadávání dvoumístného čísla, aniž by na vnějším číselníku byly zobrazovány meziúdaje.

 

Stiskem * displej na ovladači zhasneme ( svítí pouze krajní tečka , indikující, že ovladač je pod napájením a barva semaforu ). Rovněž po dvou vteřinách je aktualizován externí číselník. * je vhodná také tehdy, chceme-li vložit nové jednomístné či dvoumístné číslo, u kterého jsou místa nalevo od vloženého čísla zhasnuta.

 

Stiskem # přepínáme barvu semaforu.

Stiskem D ( vpravo dole ) je nové číslo ihned/opětovně odesláno do externího číselníku.

 

Stiskem A je údaj zvýší o 1 ( inkrementován ) a ihned aktualizován v externím číselníku.

 

Stiskem B je údaj o 1 snížen ( dekrementován ) s okamžitou odezvou v externím číselníku.

 

 

 

Nastavení jasu, vyvážení ( korekce ) svítivosti/kontrastu

 

Podržením tlačítka C na zhruba 3 vteřiny se na displeji ovladače zobrazí JAčíslo, např. JA5

 

Během nastavování jasu a korekcí je semafor na ovladači zhasnutý.

 

V nastavení jasu je možné změnit/upravit jas externího číselníku stiskem 0 až 9 a následným potvrzením stiskem D nebo stiskem A či B a následným potvrzením tlačítkem D.

 

Jas se změní současně u displeje i semaforu ( obou barev ) po stisku tlačítka D ( aktualizace je uložena v EEPROM ovladače ).

( 0 … nejnižší jas, 9 … nejvyšší jas )

 

Pokud nepožadujeme měnit jas, nýbrž korekce, pak dalším podržením C ( cca 3 vteřiny ) přejdeme do nastavení vyvážení kontrastu – korekcí - na displeji ovladače se zobrazí např. CE9 ( CE číslo 0 až 9 ). Číslo určuje zvýšení kontrastu červené barvy semaforu vůči barvě zelené a led displeje. Vzhledem k univerzálnosti a flexibilitě ovladače s činností různých typů semaforů a displejů, je nezbytné vyvážit fyziologickou citlivost pro různé barvy a typy led. Korekce jsou nastaveny při výrobě tak, aby fyziologie všech použitých barev ( led v semaforu i displeji ) odpovídala lidskému oku a jas všech barev byl vzájemně vyrovnaný, sladěný. Pokud však přesto by při použití různých tónovacích krycích plexiskel byla fyziologie změněna, doporučujeme provést korekci. Nastavení jinak není zapotřebí měnit.

 

CE – korekce červené barvy semaforu - opět je možné údaj aktualizovat ( 0 až 9, resp. A či B ) a nastavení uložit stiskem D. Podržením C přejdeme k dalším korekcím ( korekce zelené barvy semaforu ).

 

ZL – korekce zelené barvy semaforu - opět je možné údaj aktualizovat ( 0 až 9, resp. A či B ) a nastavení uložit stiskem D. Na displeji ovladače bude zobrazeno např. ZL7. Pro korekci kontrastu displeje podržte C.

 

d-  – korekce kontrastu displeje - opět je možné údaj aktualizovat ( 0 až 9, resp. A či B ) a nastavení uložit stiskem D. Podržením C nastavení ukončíme a na ovladači bude opět svíti barva semaforu a poslední hodnota/číslo ( počet osob ).