Modul MCP3301 s 12-bit. A/D převodníkem

 

 

            Srdcem modulu je moderní jednočipový mikropočítač PIC18F448/458 ( can rozhraní ) zajišťující všechny nezbytné funkce včetně uložení potřebných funkcí a nastavení do paměti Flash.

USB rozhraní je řešeno sofistikovaným obvodem FT232RL především z důvodu vynikající sw podpory ze strany výrobce FTDI obvodů.


Klíčové vlastnosti

 

 1. dva analogové vstupy 0 – 10V, měření v unipolárním i diferenciálním režimu

 2. sedm digitálních vstupů ( ovládací tlačítka, ttl úrovně )

 3. podle potřeby lze vstupy přepnout do analogového režimu ( 10-bit A/D v jednočipu )

 4. pět výstupů s otevřeným kolektorem ( 500mA / výstup, 50V max. )

 5. jedno relé s jedním přepínacím kontaktem pro zatížení až 10A / 250V AC

 6. rozhraní usb pro přenos měřených dat do počítače, ovládání a nastavování, ladění a rychlé

     uložení nové aplikace ( programu ) do modulu

 7. jedno ovládací tlačítko SET pro optimalizaci nastavení ( uložení do Flash )

 8. dva konektory, každý pro připojení až dvou teplotních precizních čidel  nebo jednoho Pt100

 9.  jeden konektor pro připojení vlhkostního čidla SHT

10. možnost doplnění modulu o paměť Flash ( až 32MB ) pro časové ukládání dat - datalogger

 

1

     

Popis k obrázku

 

LD1 … svítí, pokud je modul v operativním režimu ( zobrazuje na displeji ), bliká v testovacím / ladícím módu ( přepínání mezi režimy krátkým stiskem SET )

LD2 … využití při ladění a programování aplikace, rovněž svítí po zapnutí napájení modulu, pokud není v paměti aktivní aplikace ( nahrána z usb ) , v tom případě běží základní jádro. Pokud bude po zapnutí podrženo SET,  bude rovněž přepnuto na základní jádro bez ohledu na uloženou aplikaci ( vhodné při ladění, pokud je aplikace chybně napsaná )

LD3, LD4 … je komparátor vstupů AIN1 a AIN2 – libovolné využití

 

P1 … nastavení reference převodníku

P2, P3 … zesílení vstupních napětí AIN1 a AIN2 ( scale )

 

JP1 … připojení zobrazovače LD65

JP2…JP5 … připojení sedmisegmentových číselníků, nebo jiné využití ( std I/O  v ttl)

JP6, JP7…nastavení režimu 12-ti bit. A/D

JP8 … aktivace proudového zdroje pro měření Pt100

JP9 … zapojeno při ladění a přenosech dat přes usb

JP10… libovolné využití, např. nastavení jasu připojeného led číselníku

 

TL1…TL5, IN6, IN7 … tlačítkové vstupy

 

OUT4…OUT7 … výstupy ( otevřený kolektor npn s ochranným odporem 330R ), využití pro indikační kontrolky ( zapojují se mezi OUT a buď +5V nebo +12V na svorkovnici vedle)

 

 

 

Pro plné využití všech možností modulu včetně přenášení naměřených dat z modulu, jakožto i ladění a programování nových aplikací, je zde implementováno moderní usb rozhraní. Modul obsahuje USB/RS232 převodník FT232RL firmy FTDI. Na svých stránkách tato firma nabízí volně ke stažení ovladače pro všechny své obvody ke všem stávajícím operačním systémům a průběžně je aktualizuje. Před prvním připojením si proto stáhněte potřebný ovladač do počítače. Celý postup je detailně popsán zde.

 


Instalace ovladačů a připojení MCP3301 k počítači

 

  Před prvním připojením k počítači si stáhněte ovladače

 

·                    pro Win7 a Visty z adresy:   http://www.selfcontrol.cz/R12706.zip

 

·                    pro Win XP z adresy:           http://www.selfcontrol.cz/R11806.zip

 

·                    pro Win 98 z adresy:            http://www.selfcontrol.cz/R10906.zip

 

 

 

Aktualizované ovladače naleznete rovněž na stránkách výrobce FTDI obvodů:

 

http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm

 

 

 

·                    výše uvedený soubor rozbalte a uložte do nového adresáře, např C:\VCP

·                    po úspěšném uložení a rozbalení propojte USB zásuvku modulu s počítačem pomocí standardního usb kabelu ( není součástí dodávky )

·                    po detekci nového hw Vás počítač vyzve k výběru vhodného ovladače, zadejte cestu do příslušného adresáře, kam jste ovladač rozbalili, viz například C:\VCP

·                    nainstalovaný ovladač vytvoří ve Vašem počítači nový – virtuální com port, např. COM3, COM4, … atd. podle počtu dříve připojených zařízení s FTDI obvody ( převodníky ). Právě aktivní virtuální port zjistíte z vlastností  Správce zařízení ( porty COM a LPT ). Na tento COM se budete odkazovat při všech I/O operacích..

 

 

Jednoduchý test funkčnosti modulu a správně provedené instalace

 

·                    stáhněte si náš testovací program COM-tester z adresy:   http://www.selfcontrol.cz/TM_comtester_V27.exe

 

·                    po spuštění COM-testeru vyberte právě aktivní COM port, např. COM3

 

·                    nastavte parametry: přenosová rychlost 4800 ( BAUD RATE )

 

·                    nastavte zatržítko Show HEX

 

·                    klikněte na tlačítko Connect

 

·                    po stisknutí tlačítka SET na desce se v horním černém okně musí zobrazit text – viz dále

 

·                    klikněte myší do bílého okna – zde pište příkazy pro modul MCP3301 (v interpretaci příkazů MCP3301 rozlišuje malá a velká písmena, respektujte prosím přesný tvar příkazů)

 

 

 

Příklad jednoduché aplikace:  Řízení dávkovače vstřikovacích lisů je v aplikační pozn. AN101

 

            S použitím modulu MCP3301 a programovacího jazyka SYMAS je vytvoření takovéto aplikace otázkou několika minut včetně rychlého uložení a odladění hotového programu přes usb port ( pro potřeby vícevstupých řídících systémů je nyní ve vývoji modul MCP3302 )

 

 

 

www.selfcontrol.cz