Hlavní moduly elektronického zabezpečovacího systému:
     Zde vidíte desky s elektronikou
dvou typů zabezpečovacích ústředen
(dále jen EZÚ). Jde ale již o starší 
konstrukční typy.V současné době 
se již výhradně dodávají  EZÚ novější
technologie, tzv. povrchové montáže.
Tím je také umožněno na stejném 
rozměru desky dosáhnout většího
počtu osazených součástek a zvýšit
tak počet funkcí systému. Cena ale
zůstává stále velmi přijatelná.
   Lze říct, že EZÚ od firmy Paradox® poskytují
nejvíce možností programování provozních funkcí.
Výrobky ostatních firem například neposkytuj ve
svých základních verzích možnost programování
pomocí osobního počítače a dálkové ovládání přes
modem. K ústřednám ESPRIT. Lze připojit mnoho
rozšiřujících modulů s přídavnými funkcemi, což
umožňují  i  základní  typy , pomocí konektoru
sériového rozhraní. Tento konektor je viditelný
i na zobrazených deskách, má označení SERIAL
OUTPUT. To umožňuje pozdější rozšíření funkcí
již zakoupeného zařízení.
    Další  zajímavostí je též použití prvků přepěťové ochrany, které je zvláště u nových verzí 
(označ. +) důkladně provedeno. Pro přívod napájení ze sítě elektrického rozvodu je ale obecně
doporučeno mít instalovány prvky přepěťové ochrany. Pro nejlepší zajištění životnosti EZÚ je také
vhodné mít i na přívodu telefonní linky odpovídající element přepěťové ochrany. Pro zajištění
spolehlivosti funkce všech přepěťových ochran , musí  být připojeno kvalitní uzemnění, oddělené
od ochranného vodiče elektrického rozvodu. Pro zajištění spolehlivé ochrany proti přepětí je nutné
posoudit vždy konkrétní  poměry v místě připojování  EZÚ. Obecně však nelze ručit za škody
způsobené přepětím, protože v praxi. Nelze vždy dosáhnout absolutní ochrany zařízení proti
přepětí. Na závěr ještě upozorňujeme na svého druhu jistou zajímavost, že totiž firma Paradox®
nezajišťuje svoji výrobu v asijských zemích, například na Taiwanu, narozdíl od mnoha ostatních
firem podnikajících v oboru elektroniky, což jev současné době velmi zajímavá skutečnost.
Výroba veškerých  produktů je zajišťována přímo v Kanadě, v sídle firmy Paradox® security
systems.
© 2002 SelfControl