PŘÍDAVNÉ MODULY:

 ESPRINT:
   Pomocí tohoto modulu lze tisknout události ústředny. Připojení 
 se provádí pomocí paralelního portu přímo k tiskárně, nebo
 prostřednictvím počítače přes sériový port. K ústředně se všechny
 přídavné moduly připojují speciálním čtyř drátovým kabelem a lze je
 umístit do společné instalační skříně jako ústřednu. Ovládání se
 provádí pomocí klávasnice stejného typu, jaký je určen k ústředně.
 Modul má paměť na 60 událostí. Zelená svorkovnice slouží pro
 připojení napájecíjho napětí a klávesnice. Obsahuje také jeden
 programovatelný výstup. Použití tohoto výstupu může sloužit
 například k zapínání a vypínání napájení tiskárny, aby nemusela
 být  stále připojena do elektrického rozvodu.
 

 SRI - 18:

   Modul programovatelných výstupů. Rozšiřuje výstupní
 možnosti zabezpečovací ústředny. S tímto vybavením
 pak lze ovládat mnoho různých elektrických zařízení, nebo
 také zajistit indikaci mnoha událostí v systému. Pro bližší
 objasnění doporučujeme osobní konzultaci.

 PARAKEY:
   Jedná se o modul, který umožňuje bezdrátovou komunikaci
 ústředny s dálkovým ovladačem (připojitelný ke klíčům). Ovladač
 umožňuje vyvolat a umlčet poplach, nastavit a odstavit ústřednu.

 

                                              

 ADP 1:

   Tento modul je používán v případě, kdy nelze použít připojení
 počítače přes telefonní linku. Například v domácnostech je k dispozici
 pouze jedna telefonní linka, takže není možné provést programování
 ústředny pomocí počítače. Nelze totiž na jedno telefonní vedení
 připojit zabezpečovací ústřednu a zároveň modem počítače. Přímo
 s počítačem ústřednu také nelze spojit. Z toho důvodu existuje tento
 modul, který napodobuje telefonní linku. Chová se v podstatě jako
 malá pobočková telefonní ústředna se dvěma pobočkami, takže
 vlastně nahrazuje dvě telefonní přípojky. Rozdíl je pouze v tom, že
 program ESPLOAD umí s tímto modulem komunikovat přímo, takže
 vyvolá pomyslné vyzvánění aniž by "vytáčel" nějaké číslo jako to 
 dělá klasický telefonní modem. Pokud jste firma a máte pobočkovou
 telefonní ústřednu, toto zařízení nebudete potřebovat.