RE1USB – USB relé

 

Parametry:

 

·                    USB rozhraní: rychlost 9600bps, 8bitů bez parity, 1 nebo 2 stop bity

·                    výstupní svorkovnice  - kontakty relé ( 1-spínací, 2-společný, 3-rozpínací)

·                    cívka relé je galvanicky oddělena od USB portu, což zvyšuje odolnost proti zarušení

·                    trvalá zatížitelnost relé: 10A / 250V AC

·                    sepnuté relé indikováno trvalým svitem červené LED LD2

·                    tlačítko SET – krátký stisk přepne výstupní relé

·                    žlutá LED LD1 bliká v sekundovém intervalu, delší svit – potvrzení přijetí příkazu.

 

 

Základní funkce a ovládání

 

USB rozhraní zajišťuje sofistikovaný obvod FT232RL, čímž je zajištěna kompatibilita se všemi dostupnými operačními systémy. Po prvním připojení k počítači, ( nadřazenému systému ) se zařízení identifikuje jako externí znakové zařízení s rychlostí přenosu 9600bps – virtuální COM.

 

Zařízení je zakrytováno – propojení s ovládaným spotřebičem ( maximálně 10A / 230V AC ), zátěží, je prostřednictvím modré svorkovnice uvnitř zařízení. Přístup ke svorkovnici po odšroubování krytu – viz následující obrázek:

 

 

 

Komunikace se zařízením – ovládací příkazy

 

 

Sepnutí relé :  odesláním řetězce  R1=1s

 

 

Rozepnutí relé :  odesláním řetězce  R1=0s

 

 

Okamžité přepnutí relé je možné docílit také stiskem tlačítka SET

( současně je zastaveno časování )

 

 

 

Přepne relé po uplynutí nadefinovaného času:       R1=Xs

 

, kde X je čas ( 2 až 999999 ) vteřin

 

Příklady :           R1=9s         relé Re1 se přepne po 9 vteřinách

                          R1=2s          relé se přepne po 2 vteřinách

                          R1=0s         vypne relé

                          R1=1s          zapne relé

                          R1=10s        relé se přepne za 10 vteřin

                          R1=120s     relé se přepne za 2 minuty

                          R1=3600s    relé se přepne za hodinu

                          R1=86400s  relé se přepne za 24 hodin

 

 

Zapne relé a po uplynutí nadefinovaného času X vypne:     R1=X,1s

 

, kde X je čas ( 1 až 999999 ) vteřin

 

 

Vypne relé a po uplynutí nadefinovaného času X zapne:       R1=X,0s

 

, kde X je čas ( 1 až 999999 ) vteřin

 

 

Příklady:           R1=10,1s        ihned zapne relé a za deset vteřin vypne

                          R1=1,0s           ihned vypne relé a za vteřinu zapne

                          R1=3600,1s   ihned zapne relé a za hodinu vypne

                          R1=2,1s           ihned zapne relé a za 2 vteřiny vypne

                          R1=60,1s         ihned zapne relé a za minutu vypne

                          R1=86400,0s  vypne relé a za 24 hodin zapne

 

 

POZN:  RE1USB rozlišuje velká a malá písmena, ukončení řetězce malým s (ASCII 73H)

              Začátek řetězce velkým R (ASCII 52H). Všechny číslovky v odesílaných řetězcích musí být dle ASCII tabulky ( 30H pro 0, 31H pro 1, … 39H pro 9 ).

 

 

 

www.selfcontrol.cz