RE8USB–CNC modul pro řízení jednodušších procesů

 

 

 

 

Popis k obrázku

 

JP1, JP2 … dvě propojky, každá pro jednu čtveřici vstupů (JP1 – IN5 až IN8, JP2 – IN1 až IN4).

 

JP1 spojeno – kontaktní vstupy IN5 až IN8, rozpojeno – napěťové vstupy IN5 až IN8

 

JP2 spojeno – kontaktní vstupy IN1 až IN4, rozpojeno – napěťové vstupy IN1 až IN4

 

 

Každý vstup IN1 až IN8 má vlastní low-I optočlen 6N138 ( opt. rozsah proudu od 1 do 7mA )

 

 

Re1 až Re4 … relé, 2 přepínací kontakty 1A/24V DC, indikováno červenou led

 

Re5 až Re8 … relé, 2 přepínací kontakty 2A/30V DC, indikováno žlutou led

 

 

 

USB konektor … přenosové parametry virtuálního com portu, 4800bps, 8bitů + 1stop bit

 

 

 

 

 

Příklad jednoduššího programu

( ovládání je možné buď přímo z počítače programem WireStrip nebo autonomně po uložení do paměti eeprom v modulu )

 

RUN=0s

Rcfg1=0s

R12345678w=0s

 

Loop

RUN=8s

 

R1=1s

Rw=1,1s

 

R2=1s

Rw=1,1s

 

R3=1s

Rw=5s

 

R3=0s

Rw=1,1s

 

R2=0s

Rw=1,1s

 

R1=0s

EndL

M123=STOP*

 

 

Fialově zvýrazněné příkazy se provedou jedenkrát po spuštění programu.

 

Modře zvýrazněné příkazy jsou popisem smyčky, která se bude provádět N-krát, zadání N v programu Wire Strip.

 

Tyrkysově zvýrazněné příkazy jsou tělem smyčky a budou se zpracovávat N-krát.

 

V případě autonomního programu je potřeba příkazy Loop a EndL nahradit příkazy MLoop=X* a MEndL* viz dále. Význam všech příkazů je vysvětlen níže.

 

 

 

 

Doplnění obrázku č.2

 

 

Propojka JP1 … volba mezi kontaktním a napěťovým ovládáním čtveřice vstupů IN5 až IN8 spojeno = přepnuto na kontaktní ovládání, svorka č.7 +5V je spojena s VCC z USB a tuto při kontaktním ovládání nepropojujeme se zdrojem (svorka musí zůstat nezapojená), spojením IN5 s GND aktivujeme IN5, podobně IN6 s GND vstup IN6, IN7 s GND – viz obr., resp. IN8 s GND.

 

rozpojeno = napěťové ovládání, galvanicky oddělené vstupy IN5 až IN8 (na svorku č.7 přivedeme vstupní kladné napětí v rozsahu 4 až 16V, na příslušnou svorku IN5 až IN8 výstup npn spínače nebo záporné napětí ), maximální trvalé rozdílové napětí mezi svorkou č.7 ( +5V ) a vstupem INx může být 16V, svorka č.12 (GND) nesmí být propojená s GND zdroje, tj. při napěťovém ovládání je potenciál výhradně mezi svorkou č.7 a příslušným vstupem INx.

 

Propojka JP2 … volba mezi kontaktním a napěťovým ovládáním čtveřice vstupů IN1 až IN4 spojeno = přepnuto na kontaktní ovládání, svorka č.1 je spojena s VCC z USB, spojením IN1 s GND aktivujeme IN1 – viz obr., podobně IN2 s GND vstup2, IN3 s GND, resp. IN4 s GND.

 

rozpojeno = napěťové ovládání, galvanické vstupy IN1 až IN4 ( na svorku č.1 vstupní kladné napětí v rozsahu 4 až 16V, na svorku IN1 až IN4 výstup npn spínače/gnd/záporné napětí ), maximální trvalé rozdílové napětí mezi první svorkou ( +5V ) a vstupem INx může být 16V, svorka č.6 (GND) nesmí být propojená s GND zdroje, tj. při napěťovém ovládání je potenciál výhradně mezi +5V a INx.

 

 

 

1.   Popis příkazů a parametrů komunikace s RE8USB-CNC

 

·                    ovládání:  virtuální com - 4800 bps, 8 bitů bez parity, 1 nebo 2 stop-bity

·                    modul rozlišuje několik sad příkazů: dotaz a ovládací příkazy pro výstupy a příkazy nastavovací

·                    dotaz – odesláním řetězce M1?* vrátí do pc svůj stav, buď řetězec M1=OK* , pokud je připravený k přijetí a zpracování dalšího příkazu nebo M1=BUSY* , pokud ještě zpracovává předchozí příkaz nebo čeká na vstupní impuls

·                    pokud není žádný vstup aktivní, vrátí jen *, pokud je např. IN1 a IN2 aktivní, vrátí 12*

·                    ovládací příkazy a příkazy nastavovací jsou složené z několika znaků zakončené znakem s

 

·                    ovládací příkazy  mohou mít jeden nebo dva parametry

·                    ovládací příkazy s jedním parametrem: R<čísla_výstupů>=Xs

·                    ovládací příkazy dvouparametrové: R<čísla_výstupů>=TT,Xs

·                    nastavovací příkazy: RUN=Xs, kde X je znak 0 až 8, Rcfg1=0s, Rcfg1=1s, M1=STOP* ,

         M123=0* ,  Rcfg2=Xs, Rcfg3=Xs a Rcfg4=Xs

 

 

 

 

1.1                       Ovládací příkazy s jedním parametrem

 

Obecně:            R<čísla_výstupů>=Xs

 

, kde znak 1 až 8 odpovídá relé1 až 8, pokud je znak w , jedná se o interní časovač – viz níže.

 Místo X je buď čas ( pokud je X v rozsahu 2 až 999999 ) po němž se vybraný výstup přepne,

 nebo ustálený stav ( 1 , 0 ) – zapnuto , vypnuto

 

Příklady:            R1=1s                  zapne relé Re1

                          R12345678=1szapne všechna relé

                          R28=0s                 vypne relé 2 a 8

                          R1=2s                    za 2 vteřiny přepne relé 1

                          R45=120s            za 2 minuty přepne relé 4 a 5

 

                          Rw=19s                nastaví a startuje interní časovač a dokud neuběhne nastavený čas ( 19 vteřin ), bude se modul hlásit BUSY, po uplynutí času se bude modul hlásit OK a modulu bude možné poslat další příkaz ke zpracování

 

                          Rw=7s                  interní časovač nastaví na 7 vteřin a startuje

 

                          R2w=1s               zapne relé 2 a zastaví interní časovač

                   ( pro spuštění interního časovače na 1 vteřinu je potřeba použít příkaz Rw=1,1s )

 

                          R46w=2s             nastaví a startuje interní časovač a za 2 vteřiny

přepne relé 4 a 6

 

 

1.2                       Ovládací příkazy se dvěma parametry

 

 

Obecně:            R<čísla_výstupů>=TT,Xs

 

, pro čísla vstupů platí totéž co u jednoparametrových příkazů,

 

 TT je čas ( 1 až 999999 s ) a X počáteční logická úroveň ( 1 , 0 ), na kterou se příslušné

  výstupy nastaví ihned po přijetí příkazu. Po uplynutí času TT se výstup překlopí ( invertuje ).

 

 

 

Příklady:            R1=1,1s      ihned zapne relé Re1 a za vteřinu jej vypne

                          R12=5,0s     ihned vypne relé 1 a 2 a za 5 vteřin je zapne

                          R23=0,0s     nesmyslný příkaz – neprovede nic, TT musí být > 0

                          R8=2,1s       ihned zapne relé 8 a za 2 vteřiny jej vypne

                          R4=60,1s     ihned zapne relé 4 a za minutu jej vypne

 

                          Rw=12,1s    nastaví interní časovač na 12 vteřin a startuje

  ( počáteční logická úroveň zde nemá význam )

 

                          R7w=4,1s    nastaví interní časovač na 4 vteřiny a startuje, současně

   sepne relé 7 a za 4 vteřiny relé 7 vypne

 

 

 

 

1.3                       Čekání na událost na vstupu – RUN

 

·                    příkazem RUN=Xs nastavíme čekání na vstupní událost ( X je znak 1 až 8 ), pokud je X znak 0, nuluje všechny vstupní události, tj. modul bude odpovídat M1=OK*

 

Příklady:            RUN=8s      bude čekat na impuls na vstupu IN8, během čekání bude

    modul na dotaz M1?* odpovídat M1=BUSY* .

    Po impulsu bude odpovídat M1=OK*  a bude možné poslat další příkaz.

 

 

POZN: toto platí pouze za předpokladu, že modul nečasuje, tedy nečeká na timeout od interního

 časovače, viz příkazy Rw=…

 

 

 

 

1.4                       Nastavení rychlosti časování - příkaz Rcfg1

 

 

·                    v některých případech nám nemusí vyhovovat vteřinový interval, potom je možné nastavit jemnější dělení na desetiny vteřin, pokud nastavíme Rcfg1=1s , pak je časování v desetinách vteřin, tedy R12=10s … relé 1a 2 přepnou za 1 vteřinu

 

·                    po nastavení Rcfg1=0s  bude časování vteřinové – viz po zapnutí

·                    tento parametr se neukládá do EEPROM

 

 

Nastavení na desetinné časování

 

         Rcfg1=1s    nyní jsou všechna časování 10x rychlejší

 

 

 

 

1.5                       Okamžitý reset modulu – vypnutí všech relé a zastavení časování

 

 

 

         M123=STOP* 

 

 

 

1.6                         Nulování vstupních událostí  a zastavení časování, stav relé beze změny

 

 

         M123=0* 

 

 

 

 

 

1.7                       Nastavení autonomního režimu

 

 

 

         Rcfg2=Xs 

 

Tímto příkazem nastavíme aktivní program ( X musí být znak 1 až 9), který se spustí po zapnutí napájení modulu ( napájení modulu je možné 5V DC adaptérem s USB konektorem ). Pokud je X=0 , pak se po zapnutí žádný program nespustí a  veškeré řízení musí obstarávat řídící počítač, k němuž je RE8USB-CNC připojen.

 

 

1.8                       Uložení nového programu do paměti

 

 

         MPstart=X* 

 

Všechny příkazy následované po tomto příkazu budou jen uloženy do EEPROM, aniž by byly zpracovány. Po dobu zápisu jednotlivých příkazů se modul hlásí krátce BUSY, aby si stihl postupně uložit celý program. Číslo X musí být znak 1 až 9 a určuje číslo programu.

 

Poslední příkaz musí být

 

         MPend* 

 

Toto je ukončení celé sekvence programu uložené do paměti pod číslem X. Od tohoto příkazu modul nebude dále nic ukládat a příkazy bude přímo interpretovat nebo je možné uložit další program.

 

 

 

1.9                       Vícenásobné provedení operací – smyčky v autonomním programu

 

         MLoop=X* 

 

X je číselný řetězec v rozsahu 1 až 999999 a určuje, kolikrát se má daná operace ( cyklus ) opakovat.

 

Ukončení smyčky příkazem

 

         MEndL* 

 

, který následuje za posledním příkazem smyčky

 

 

 

  1.10  Návraty a skoky v programu

 

         MGoto=text* 

 

Příkazem MLabel=text* určíme návěští, na které se program vrátí při zpracování příkazu MGoto=text*.

Textem mohou být pouze velká písmena a znaky 0 až 9.

 

 

Je možné provádět i podmíněné skoky nebo operace příkazy:

 

         MIfX==H*MGoto=text*

 

Kde X je vstup 1 až 8 a H je logická hodnota vstupu ( 0 nebo 1 ).

 

 

 

Příklad pro podmíněnou operaci:

 

         MIf6==0*R13=1s

 

, pokud je vstup6=0, sepne relé 1 a 3 

 

 

Příkaz může následovat i na dalším řádku takto: 

 

         MIf6==0*

R13=1s

 

 

 

Příklad pro podmíněné volání:

 

         MIf1==1*MGoto=ZACNI*

 

, pokud je vstup1=1, provede skok na návěští ZACNI

 ( pokud není toto návěští v programu uvedeno, příkaz se ignoruje ) 

 

 

Příkaz může následovat i na dalším řádku takto: 

 

 

         MIf1==1*

MGoto=ZACNI*

 

 

 

2.   Instalace ovladačů a připojení RE8USB-CNC k počítači

 

 

Po připojení RE8USB-CNC k počítači by měl být detekován nový hw a operační systém se bude snažit s novým zařízením ztotožnit a bude pro něho hledat vhodný ovladač. Některé OS jej ve své databázi mají, jiné ne a v tom případě jej budete muset nejdříve do svého počítače stáhnout a nainstalovat.

 

Ovladače jsou k dispozici na našich stránkách:

 

·                    pro Win7 a Visty z adresy:   http://www.selfcontrol.cz/win7driver.zip

 

·                    pro Win XP z adresy:           http://www.selfcontrol.cz/R11806.zip

 

·                    pro Win 98 z adresy:            http://www.selfcontrol.cz/R10906.zip

 

 

 

Aktualizované ovladače stáhnete také ze stránek výrobce obvodu FT232RL, který je nedílnou součástí modulu RE8USB-CNC a kde tvoří usb rozhraní:

 

http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm

 

 

·                    výše uvedený soubor rozbalte a celý obsah uložte do nového adresáře, např C:\VCP

·                    po úspěšném uložení a rozbalení propojte USB zásuvku počítače s RE8USB-CNC

·                    po detekci nového hw vás počítač vyzve k výběru vhodného ovladače, zadejte cestu do příslušného adresáře, kam jste ovladač rozbalili, viz například C:\VCP

·                    nainstalovaný ovladač vytvoří v počítači nový virtuální com port, např. COM3.

·                    Aktuální virtuální port zjistíte z vlastností  Správce zařízení ( porty COM a LPT ). Na tento COM se budete odkazovat při všech I/O operacích..

 

 

 

3.    Jednoduchý test funkčnosti RE8USB-CNC a správně provedené instalace

 

·                    stáhněte si náš program Wire-Strip z adresy:   http://www.selfcontrol.cz/wirestrip31.zip

 

·                    po spuštění vyberte příslušný port, např. COM3 a nastavte provádění příkazů po 50ms

 

·                    parametry: přenosová rychlost 4800 ( BAUD RATE ) jsou nastaveny automaticky

 

·                    klikněte myší do bílého okna – zde pište příkazy ( v interpretaci příkazů modul rozlišuje malá a velká písmena, respektujte prosím přesný tvar příkazů )

 

·                    klikněte na tlačítko Start  - příkazy budou postupně prováděny

·                    více informací přímo v programu

 

www.selfcontrol.cz