S2UP/X – dva externí vstupy a jeden komunikační kanál

 

 

Řídící deska zpracovává dva externí beznapěťové vstupy stejně jako varianta S2/X. Navíc umožňuje komunikovat s dalším zařízením, zobrazovat údaje odeslané z nadřazeného počítače nebo naopak odesílat stavy či údaje k dalšímu zpracování. Komunikační kanál lze nastavit také k bezdrátové komunikaci, ať již IR nebo RF k plně duplexnímu nebo simplexnímu přenosu.

Zobrazení dat z dálkového ovladače – použití například v elektronických číselnících – viz www.selfcontrol.cz/ciselniky.htm

 

 

 

Kompletní sestava s jádrem S2UP/3 v režimu - jeden rf vstup

 

 

Kompletní sestava obsahuje třímístný numerický zobrazovač včetně napájecího zdroje a bezdrátového přijímače a dále bezdrátový dálkový ovladač s podsvíceným LCD displejem.

 

 

 

 

Základní parametry zobrazovače

 

·                      napájení 230V AC / 12V DC, max. 2.5A, přívodní síťová flexo v min. délce 3m

·                      ochrana dle ISO a EN nulováním spotřebiče, dále bezpečnostní pojistkou 500mA v pojistkovém pouzdru na spodní straně skříně

·                      síťové vypínací tlačítko použijte v případě delší nečinnosti číselníku ( více než 6 hod )

·                      přijímač osazen modulem RRQ5S Telecontrolli v samostatné krabičce

·                      propojení mezi řídící deskou a přijímačem čtyřžilovým plochým kabelem s konektory

·                      výstup napájecího zdroje ( 12V ) připojte do vstupní svorkovnice na řídící desce ( svorka +12V je označena ze strany spojů – zde připojit hnědý vodič ze zdroje ), modrý vodič od zdroje ( gnd – ) zapojit do prostřední svorky

·                      zelený vodič ze svorkovnice spojte s kostrou zařízení – sníží se tím jednak úroveň rušení superhetu  spínaným zdrojem a také bude splněna ochrana nulováním spotřebiče – síťový přívod ( L – fáze ) má vřazenou  pojistku v pojistkovém pouzdru

·                      krabičku s přijímačem a anténkou propojte s řídící deskou – čtyřpinový konektor se zámkem, led zobrazovače propojte přiloženým plochým 34-pinovým kabelem rovněž s řídící deskou

·                      zapojování a odpojování jednotlivých modulů provádějte vždy jen ve vypnutém stavu – hrozí poškození elektronických obvodů

 

 

 

 

Základní parametry dálkového ovladače s LCD displejem

 

·                     dvouřádkový LCD: napájení 9V baterie

·                     pokud je LCD špatně čitelný, nezobrazuje vůbec nebo zhasíná při odesílání dat, je nutné baterii vyměnit

·                      doporučený rozsah teplot 0°C až 50°C

·                      10 pamětí pro uložení čísla

·                      ovládání jasu číselníku v 16 úrovních

·                      uživatelské nastavení doby vypnutí číselníku (časování od posledně odeslaného čísla)

·                      zapnutí ( aktivace ) ovladače stiskem libovolného tlačítka

·                      maximální šetření baterie v ovladači následujícími opatřeními: automatické zhasnutí podsvícení LCD displeje při delší nečinnosti ( cca 10 až 15 vteřin od posledního stisku tlačítka), po zhasnutí displeje je ovladač cca 10 vteřin ve StandBy, kdy si pamatuje poslední odeslaný údaj. Aktivujeme-li ovladač, bude na LCD zobrazena předchozí odeslaná hodnota. Po této době se ovladač vypne úplně a odběr z baterie klesne na 0mA. Zapneme-li pak ovladač, bude na prvním řádku LCD zobrazena informace (C) 2006 – poslední aktualizace sw v ovladači. Editační řádek ( vkládání nového čísla ) je vždy druhý řádek LCD.

 

 

 

 

Základní operace

 

·                    vkládání čísel na DO respektuje formát zobrazovaných dat zobrazovačem

·                    tlačítkem D odešleme poslední vložený řetězec (kursor na LCD zhasne)

·                    horní řádek LCD slouží k zobrazení předchozích údajů, popř. verze sw (C) 2006 po zapnutí

·                    dolní řádek LCD zobrazuje právě zadávané (kursor bliká) nebo posledně odeslané číslo (po stisku D je kursor zhasnutý)

·                    formát je následující: * číslo stránky # číslo odstavce  D

·                    u třímístné verze je číslo odstavce nevyužito ( na led zobrazovači nebude zobrazováno )

·                    příklady: *100 D   ...  zobrazí stránku 100 (bez vlivu na odstavec)

                            #9 D       ...  zobrazí odstavec 9 (stránka se nezmění)

                            # D         ...  odstavec zhasne, stránka se nezmění

                            *23#8 D ...  zobrazí se stránka 23, odstavec 8

                            *5#1 D   ...  zobrazí stránku 5, odstavec 1

                            *6789 D ...  zobrazí se stránka 789 (poslední tři místa)

                            #6789 D ...  zobrazí se odstavec 9 (poslední místo), stránka se nezmění

                            *#5 D     ...  stránka zhasne, zobrazí se odstavec 5

                            *4# D     ...  zobrazí se stránka 4, odstavec zhasne

                            *# D       ...  celý zobrazovač zhasne

 

 

 

 

Ovládání jasu zobrazovače

 

·                    držením tlačítka A postupně zvyšujeme jas (pokud údaj na zobrazovači zabliká, je nastavena maximální hodnota jasu), jedním stiskem A zvýšíme jas o jeden stupeň

·                    držením tlačítka B postupně snižujeme jas (zabliká-li údaj, je nastavena minimální hodnota jasu), jedním stiskem B snížíme jas o jeden stupeň

·                    nastavená hodnota jasu je v zobrazovači vždy uložena do trvalé paměti flash a bude uchována i po jeho úplném vypnutí. Poslední nastavení bude vždy výchozí pro následující zobrazení.

 

 

 

 

Paměťové funkce

 

·                    poslední navolenou hodnotu (právě zobrazována na druhém řádku LCD) uložíme do paměti takto: stiskneme C a držíme, dále stiskneme číslo paměti 09. Teprve po uvolnění čísla paměti uvolníme i tlačítko C

·                    příklad: stiskem C 1  ... uložíme hodnotu ze spodního řádku do paměti pod číslem 1

·                    hodnotu z paměti vyvoláme takto: stiskneme * a současně příslušné číslo paměti. Teprve po uvolnění čísla uvolníme i * - příklad: stiskem * 1 na spodním řádku LCD zobrazíme údaj vyvolaný z paměti pod číslem 1 a současně je tato hodnota odeslána do zobrazovače

·                    do paměti lze ukládat všechny kombinace *, #, 0 9

·                    údaje uložené v paměti se neztratí ani při výměně baterie v ovladači

 

 

 

Nastavení času automatického zhasnutí zobrazovače

 

smysl této funkce je v prodloužení životnosti zobrazovačů v případě, že je obsluha zapomene zhasnout

 

·                    stiskneme C a současně *, na displeji se zobrazí V:

·                    vložíme číslo, určující po kolika minutách od posledně odeslaného čísla se má zobrazovač automaticky zhasnout

·                    stisknutím D nastavení odešleme

·                    příklady:

            V:30 D       ... zobrazovač zhasne po 30 minutách od poslední změny čísla

             ( s každým přijetím nových dat je tento interval odpočítáván znovu )

            V:0  D        ... automatika je vypnuta

            V:12345 D ... vypnutí po 2345 minutách, t.j. jsou respektována maximálně                       

                                   poslední 4 místa

 

POZN:  čas zhasnutí obecně V:XXXX , kde XXXX je čas v minutách, některé z těchto hodnot jsou však rezervovány pro jiné využití – viz následující odstavec

            

 

 

Speciální funkce zobrazovače

 

·                    rezervované funkce:

                     V:9991 D    … přepnutí na znakovou sadu č. 1

                     V:9992 D    … přepnutí na znakovou sadu č. 2

                     V:9998 D    … po zapnutí zobrazovače bude zobrazeno poslední přijaté číslo

                     V:9999 D    … po zapnutí bude zobrazovač vždy zhasnutý

 

 

 

 

POZN:  odpočet je vždy zahájen až po odeslání následujícího čísla do zobrazovače. Po nastaveném času zobrazovač zhasne, ale je nadále v pohotovostním režimu a kdykoliv jej lze rozsvítit odesláním nového údaje z dálkového ovladače.