Návod na ovládání bezdrátové startovací krabičky Start01

 

Startovací krabička umí odeslat tři typy povelů:

 

1)      nulovací povel – stisk tlačítka RESET

 

2)      startovací povel – START  po výstřelu

 

3)      zastavení stopek – stisk tlačítka STOP

 

 

Ovládací prvky:

 

1)      na krytu krabičky je tlačítko pro zapnutí – dále funkce RESET ( nulování časomíry )

 

2)      zapuštěné vnitřní tlačítko STOP ( zastavení stopek, funguje pouze v zapnutém stavu )

 

3)      pod čelní perforovanou mřížkou je ukryt snímací mikrofon

 

4)      dvoubarevná led svítí žlutě v zapnutém stavu (červeně bliká při vysílání povelu)

 

5)      napravo vedle žluté led je pod pěti otvory umístěna piezzosirénka

 

6)      tlačítka RESET a STOP jsou prosvětlená ( červená led, v zapnutém stavu obě svítí )

 

 

Zapínání startovací krabičky: krátkým stiskem tlačítka RESET

 

 

Nulování časomíry: zmáčknutím tlačítka RESET zhruba na půl až jednu vteřinu ve vypnutém stavu nebo krátkým stiskem tlačítka RESET ve stavu zapnutém.

Odeslání nulovacího povelu je potvrzeno písknutím piezzosirénky a červeným svitem dvoubarevné led v délce 1 vteřiny. Po zhasnutí červené led a ukončení písknutí je měřen zvuk ( detekce výstřelu ) interním mikrofonem po dobu 6 vteřin. Po uplynutí této doby není možné odstartovat výstřelem.

 

 

Spuštění časomíry: odeslání startovacího povelu je možné pouze v době, kdy je měřen okolní zvuk – nejpozději do 6 vteřin po odeslání nulovacího povelu.

 

POZN: během pískání piezzosirénky není zvuk měřen.

 

 

Zastavení časomíry: v zapnutém stavu stiskem tlačítka STOP ( tlačítko STOP v zapnutém stavu svítí ).