Watchdog WDT2RE s RTC

 

 

 

Popis konektorů a svorkovnic

POWER – napájecí konektor ( +5V, gnd, gnd, +12V ), použijte propojovací redukci

JP1 –  napájecí napětí akumulátorů, propojením jumperu watchdog zapneme

JP2 – výstupní dutinka na kabelu, připojte do pozice PWR-SW na mainboardu ( místo tlačítka power switch ), jsou zde vyvedeny spínací kontakty jazýčkového relé RE3.

JP3 – datový konektor RS232 propojte přiloženým datovým kabelem s volným RS232 portem v počítači

 

 

Svorkovnice:

IN- a IN+ … opticky oddělený napěťový externí vstup, pokud bude mezi IN- a IN+ napětí v rozsahu 5 až 12V, bude svítit LD3. V počítači lze stav tohoto vstupu testovat příkazem wdtin?& - více v popisu sw ovládání.

 

N – na svorkovnici tři svorky propojeny – lze využít například pro propojení vodičů N, pokud budou kontakty relé využity na spínání fází ( L ), například pro zapínání spotřebiče připojte vstup L na kontakt společný, L spotřebiče na kontakt spínací.

 

 

rele1 – rozpínací  - rozpínací kontakt rele1 ( max. 10A při 230V AC )

rele1 – společný   - společný kontakt rele1 ( max. 10A při 230V AC )

rele1 – spínací  -  spínací kontakt rele1 ( max. 10A při 230V AC )

 

rele2 – rozpínací  - rozpínací kontakt rele2 ( max. 10A při 230V AC )

rele2 – společný   - společný kontakt rele2 ( max. 10A při 230V AC )

rele2 – spínací  -  spínací kontakt rele2 ( max. 10A při 230V AC )

 

 

 

Popis kontrolek:

 

LD1 – blikáním indikuje přítomnost napájecího napětí na konektoru POWER ( podstatné je +12V, kterým je napájen celý watchdog ). Pokud je interval blikání 1 vteřina, je zapnuta funkce budíčku, jinak je interval 3 vteřiny.

 

LD2 – v normálním režimu bliknutím identifikuje správné přijetí řetězce z RS232, v nastavovacím režimu určuje první timeout po zapnutí – podrobněji v popisu Tlačítko SET – nastavovací režim.

 

LD3 – svítí, pokud je mezi IN+ a IN-  napětí v rozsahu +5 až +12V – popis viz svorkovnice

 

LD4 – svítí, pokud je sepnuté relé 1

 

LD5 - svítí, pokud je sepnuté relé 2

 

 

 

Tlačítko SET – nastavovací režim

 

První timeout po zapnutí počítače nebo jeho restartu musí být dostatečně dlouhý, aby měl operační systém (OS) šanci nabootovat a včas odeslat řetězec wdt=XXXXs& . K nastavení tohoto prvotního timeoutu nám sice slouží příkaz  wdtpor=XXXXs& , ale pokud bychom jím nastavili timeout příliš krátký, nedokázal by OS nikdy celý nabootovat a nebylo by možné prgramově nové nastavení odeslat, poněvadž by periodicky docházelo k restartům počítače.

Tlačítkem SET lze kdykoliv pohodlně změnit prvotní timeout v násobcích 100 vteřin. Nové nastavení lze kdykoliv zjistit příkazem wdtpor?&  

 

Nastavení nové hodnoty prvotního timeoutu – wdtpor

 

Stiskněte SET a držte jej, dokud nezačne LD2 blikat ( vteřinový interval ). Jakmile napočítáme žádaný počet bliknutí, stikneme SET podruhé a držíme minimálně 2 vteřiny, dokud se LD2 opět nerozsvítí, tím bude nastavení uloženo do vnitřní EEPROM watchdogu.

 

Příklad: potřebujeme nastavit wdtpor=500s& .Stiskněme SET a napočitejme 5 bliknutí LD2. Při pátém bliknutí LD2 stiskneme SET podruhé a držíme tak dlouho, dokud se LD2 ještě jednou nerozsvítí – potvrzení uložení nového nastavení.

 

POZN: pokud bude druhý stisk SET příliš krátký, nastavení bude ukončeno ( LD2 rovněž přestane blikat ), ale nová hodnota wdtpor nebude do paměti uložena.

 

 

 

 

Postup připojení WDT2RE k počítači

·        dutinku JP2 zapojíme do vypnutého mainboardu na pozici PWR-SW ( místo zapínacího tlačítka power-switch ).

·        POWER konektor propojíme přiloženou redukcí s napájecím zdrojem ( počítač je stále vypnutý )

·        datový konektor JP3 propojíme s volným RS232 na mainboardu

·        zkratovací propojkou spojíme JP1 a tím zapneme watchdog.

·        Pokud je vše v pořádku, měl by watchdog do 30 vteřin počítač zapnout ( ATX zdroj ) a LD1 začne blikat – viz popis kontrolek.

 

 

 

Programové ovládání watchdogu

 

 

Komunikační parametry RS232:

                1200 bps, 8 datových bitů bez parity, 1 nebo 2 stop bity

 

 

 

 

Seznam podporovaných ovládácích příkazů:
                  Aktuální verze zde ke stáhnutí

wdt=XXXXs&         nastavení timeoutu na novou hodnotu XXXX vteřin, po uplynutí této doby watchdog provede restart počítače. Hodnota v rozsahu 1 až 9999 vteřin.

Příklady:  wdt=120s&     nový timeout odpočítáván ze 120 vteřin

                wdt=0120s&   timeout 120 vteřin, jiný formát

                wdt=75s&       timeout 75 vteřin

                wdt=0075s&   timeout 75 vteřin, jiný formát

 

 

 

wdtpor=XXXXs&   nastavení prvotního timeoutu ( po každém restartu, vypnutí počítače ), příkaz nemá vliv na probíhající timeout

 

wdtpor?&      watchdog odešle zpět ( do počítače ) poslední nastavení wdtpor, ať již provedené předchozím příkazem nebo tlačítkem SET. Vrátí: wdtpor=XXXXs&

 

 

wdtre1=1&    zapne relé 1

wdtre1=0&    vypne relé 1

wdtre2=1&    zapne relé 2

wdtre2=0&    vypne relé 2

 

wdtin?&        vrátí stav externího vstupu ( wdtin=1&  pokud bude LD3 svítit )

 

wdtoff&         provede krátké sepnutí RE3 a tím vypne počítač. Pokud je aktivní budíček, zapne počítač až v čase jeho aktivace, pokud je budíček vypnutý, zapne počítač do 30 vteřin.

 

 

wdtTM=HH:MM.SS&    nastaví nový čas do reálných hodin watchdogu (RTC), kde HH jsou hodiny, MM minuty a SS vteřiny, všechny znaky musí být v ASCII formátu, tj. 0 odpovídá kód 0x30 ( 48 dekadicky ), 1 kód 0x31 ( 49 dekadicky ) atd.

Příklad pro nastavení na čas: 16:30.59 – do watchdogu odešleme: wdtTM=16:30.59&

 

wdtTM?&                        dotaz na aktuální čas. Vrátí: wdtTM=HH:MM.SS&

 

 

 

wdtON=HH:MM.SS&    nastaví budíček ( čas zapnutí počítače ) na HH:MM.SS

Příklad pro nastavení budíčku na čas: 00:00.30 – do watchdogu odešleme wdtON=00:00.30&

 

wdtON=&                          vypne budíček

 

wdtON?&                        dotaz na stav budíčku, pokud je aktivní, vrátí poslední nastavenou hodnotu ve tvaru  wdtON=HH:MM.SS&, pokud je vypnutý, vrátí wdtON=&

 

 

POZN:   je nutné respektovat malá a velká písmena, tj. dodržet předepsaný datový formát

 

 

 

 

 

 

www.selfcontrol.cz