WDT2USBX - resetátor s USB rozhraním a s ochranou před cyklickým restartem

     

            Jádrem watchdogu je moderní jednočipový mikropočítač zajišťující všechny nezbytné funkce včetně uložení všech potřebných funkcí a nastavení do bezenergetické paměti EEPROM. USB rozhraní je řešeno sofistikovaným obvodem FT232RL především z důvodu vynikající sw podpory - výrobce FTDI nabízí volně ke stáhnutí ovladače pro všechny stávající operační systémy. Před prvním připojením si proto stáhněte potřebný ovladač do počítače. Celý postup je detailně popsán níže.


Instalace ovladačů a připojení watchdogu WDT2USB k počítači

 

  Před připojením USB watchdogu k počítači si stáhněte ovladače

 

·                    pro Win7 a Visty z adresy:   http://www.selfcontrol.cz/R12706.zip

 

·                    pro Win XP z adresy:           http://www.selfcontrol.cz/R11806.zip

 

·                    pro Win 98 z adresy:            http://www.selfcontrol.cz/R10906.zip

 

 

 

Aktualizované ovladače naleznete rovněž na stránkách výrobce FTDI obvodů:

 

http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm

 

 

·                    výše uvedený soubor rozbalte a uložte do nového adresáře, např C:\VCP

·                    po úspěšném uložení a rozbalení propojte USB zásuvku na watchdogu s počítačem pomocí standardního usb kabelu ( není součástí dodávky )

·                    po detekci nového hw Vás počítač vyzve k výběru vhodného ovladače, zadejte cestu do příslušného adresáře, viz například C:\VCP

·                    druhý konektor od watchdogu připojte místo resetovacího nebo zapínacího tlačítka POWER-SWITCH ( PWR-SW, POR-SW ) do mainboardu, podle toho, zda chcete watchdogem počítač jen resetovat nebo i zapínat a vypínat.

 

·                    podle toho, jak bude druhý konektor připojen, bude buď aktivní funkce POWER-ON ( připojení místo zapínacího tlačítka ) nebo bude watchdog počítač jen resetovat ( připojení místo resetovacího tlačítka )

·                    tlačítko na zadní straně watchdogu pak plně nahrazuje tlačítko odpojené, tj. to, místo kterého byl do mainboardu připojen watchdog

 

Test funkce POWER-ON ( je-li watchdog připojen místo zapínacího tlačítka )

 

·                    zapínacím tlačítkem rozumíme spínač připojený vždy do základní desky, nikoliv do ATX zdroje ( v případě, že se jedná přímo o zapínání zdroje, zkontrolujeme, zda je maximální přípustné napětí na kontaktech tlačítka 6V ), vyšší napětí by mohlo poškodit watchdog

·                    počítač vypneme a nejpozději do 15 vteřin by měl watchdog počítač opět zapnout

 

 

 

Popis příkazů a parametrů komunikace s watchdogem

 

·                    ovládání:  4800 bps, 8 bitů bez parity, 1 nebo 2 stop-bity

 

·                    wdt rozlišuje tyto příkazy: wdtXXXXs, wdtporXXXXs, wdtlevelXXXXms, wdtechoRRRs , @AlSET=XXXXs , wbreaks, @RESET=XXXXs  a pinXXXX&s    Podrobný popis ovládacích příkazů a nastavení hesla

 

·                    watchogy vždy dodáváme s neaktivovaným heslem !

 

·                    příkazem wdtechoRRRs můžeme nastavit maximální počet restartů, což znamená, že pokud watchdog po restartu nedostane včas zprávu wdtXXXXs, tedy například v případě vážné poruchy OS, kterou je možné odstranit jen zásahem do sw, provede watchdog po sobě jen R restartů a poté již počítač restartovat nebude. Po sobě znamená, že k vypršení timeoutu dojde vždy před obdržením zprávy wdtXXXXs. Tím je zabráněno neustálému cyklickému bootování. Opětovné počítání timeoutu a povolení restartů je možné jen přijetím nového příkazu wdtXXXXs. Funkci lze také úplně vypnout, bude-li nastaveno wdtecho0s ( restartovat bude bez omezení ).

 

·                    časování timeoutu v širokých mezích od 1 do 9999 vteřin příkazem wdtXXXXs, kde XXXX je požadovaný čas. Časování nastane ihned po přijetí příkazu. Současně je nastaven čítač restartů na výchozí hodnotu R z posledního příkazu wdtechoRRRs ( hodnota je načtena z paměti EEPROM ). Akceptuje-li watchdog příkaz, led 1x krátce blikne.

 

·                    lze měnit první timeout ( čas po zapnutí / restartu počítače ) příkazem wdtporYYYYs  - kde YYYY musí být  v rozsahu 1 až 9999 vteřin. Nové nastavení  je bezprostředně uloženo do EEPROM. Odezva - watchdog 2x krátce blikne. - watchdog je od nás nastaven na 900 vteřin (15 minut). Pokud budete nastavení měnit, je nutné zvolit dostatečný čas, aby měl počítač dostatek času k nabootování operačního systému (Linux, Windows).

 

·                    nastavení šířky resetovacího pulsu (doba stisku resetovacího tlačítka) příkazem wdtlevelXXXXms - kde XXXX musí být v rozsahu 100 až 9900 ms. Nové nastavení je rovněž uloženo do paměti. Odezva - watchdog 2x krátce blikne.

 

·                    příkazem wbreaks lze zastavit časování timeoutu. Nastavení (disable bit) je uloženo do EEPROM. Opětovné spuštění timeoutu z nové hodnoty XXXX lze provést jen příkazem wdtXXXXs. Odezva - watchdog 2x krátce blikne. Pokud bude zastaveno časování timeoutu, nebude watchdog restartovat počítač vypršením časového limitu - timeoutu.

 

·                    příkazem @AlSET=XXXXs je možné vypnout počítač na delší dobu. Po uplynutí intervalu X watchdog počítač opět zapne.

 

 

 

Dodatek i instalaci:

 

Aktivní funkce POWER-ON

·                      vypněte počítač a propojte usb konektor s počítačem

·                      dutinkový konektor zapojte místo zapínacího tlačítka do mainboardu

·                      do cca 20 vteřin watchdog počítač zapne

 

 

Bez funkce POWER-ON

·                      vypněte počítač a propojte usb konektor s počítačem

·                      dutinkový konektor zapojte místo resetovacího tlačítka do mainboardu

·                      zapněte počítač ručně

 

 

 

 

Zabránění cyklickému restartování počítače

 

1) nastavíme maximálních 5 restartů počítače v případě jeho zatuhnutí. Provedeme příkazem wdtecho5s. Nastavení je uloženo do eeprom.

 

2)  pokud watchdog po restartu neobdrží do vypršení timeoutu novou zprávu wdtXXXXs ( např. wdt120s), provede restart

 

3)  takto bude cyklicky restartovat počítač maximálně 5x, poté bude udržovat počítač v chodu kvůli dálkové diagnostice a možnosti WkUp, ale již bez dalších restartů

 

4)  po opravě OS ( buď přes WkUp nebo místně ) a po odeslání příkazu wdtXXXXs si resetátor sám opět nastaví 5 výchozích restartů - viz 1).

 

 

 

POZN: červená led svítí pokud je přítomné napájení na usb konektoru, žlutá led bliká po celou dobu zapnutého počítače. Dále se žlutá led krátce rozsvítí po přijetí příkazu wdtXXXXs a 2x blikne u ostatních příkazů.

 

 

 

 

Pro LINUX: SW ovládání - echo wdt120s > /dev/ttyS0

Nebo použijte hotový skript z našeho webu. Tento skript je nutné uložit do dávky, která je spuštěna bezprostředně po bootu (např. /etc/rc.d/rc.sysinit ). Dále nastavte 4800bps a vypněte handshaking ( crtscts ) na sériovém portu Lze i příkazem stty -crtscts -F/dev/sttyX