WDT3EP – autonomní watchdog

 

Úvodem

 

          Zařízení je předně určeno k pravidelné údržbě, restartu připojeného LAN zařízení, zejména switchů, v předem nastavený čas. Dále zabraňuje zasekávání těchto zařízení při krátkodobých výpadcích a poklesech v napájecí síti, na která jsou tato zařízení obzvláště citlivá. Impulsní rušení a poklesy napájení v rozvodné síti mohou být rovněž příčinou nedokonalého restartu switchů a tím jejich občasného "zatuhnutí".

 

 

Instalace a popis činnosti

 

·                    vidlici od LAN zařízení, napájecího adaptéru vložte do zásuvky na WDT3EP

·                    vidlici WDT3EP zasuňte do rozvodné zásuvky 230V AC

·                    svit žluté led signalizuje sepnutý výstup

·                    při krátkodobých výpadcích a zarušeních v rozvodné síti odpojí zátěž, dokud nebudou vyhovující napájecí podmínky, nejméně však na 30 vteřin

 

 

Nastavení času denní údržby ( pravidelného restartu )

 

·                    stiskněte nastavovací tlačítko na krytu WDT3EP a držte jej stisknuté, dokud nezačne červená led blikat ve vteřinovém intervalu.

·                    počet bliknutí odpovídá počtu hodinám prvního restartu od okamžiku provedení této procedury ( další restarty budou následovat vždy po 24 hodinách )

·                    po navolení opět stiskneme tlačítko a držíme, dokud watchdog krátkým zablikáním červené led nepotvrdí nové nastavení (navolená hodnota je současně použita k odpočtu)

·                    pokud při zadávání ( blikání červené led ) stiskneme krátce tlačítko, procedura bude ukončena bez vlivu na nastavení

 

 

Kontrola WDT3EP a ruční restart

 

·                    stiskněte nastavovací tlačítko a držte jej stisknuté, dokud nezhasne žlutá led. Během držení tlačítka několikrát blikne červená led - viz nastavení času. V tomto případě však nebude  mít na nastavení času vliv.

·                    funkce je zde jednak pro kontrolu funkčnosti watchdogu a také pro pohodlnější odpojení zátěže v případě potřeby. Odpojení zátěže rovněž na dobu 30 vteřin, pokud nenastane během této doby výpadek síťového napětí a pod.

 

 

 

POZN: během restartu ( žlutá led zhasnuta, zátěž odpojena ) nelze provádět nastavení, stejně tak nelze watchdog nastavovat při odpojení, resp. výpadku sítě. Vnitřní NiMH akumulátor je určen pouze k zálohování vnitřního obvodu reálného času - RTC a jeho kapacita by měla postačit na překlenutí výpadku nepřesahujícího tři týdny. Doporučujeme tuto dobu nepřekračovat, jinak nemůžeme ručit za uchování nastaveného času. Součástí watchdogu jsou i všechny potřebné obvody nezbytné k dobíjení a ochraně akumulátoru. Minimální potřebná doba k plnému nabití by neměla přesáhnout 6 hodin.Nedoporučujeme skladovat při teplotě pod -20°C, kdy akumulátory nadměrně stárnou a klesá jejich kapacita. Nevystavujte teplotám nad 80°C. Výstupní spínač je triak BT139/800E - nezapojujte proto velké indukční zátěže, transformátory nad 80VA a výkonové měniče.

 

 

 

 

 

 

C 2008 - říjen