WDT-U2 v režimu RS232 relé – 9600bps

 

 

 

Parametry:

·                    vstupní svorkovnice  - napájení  9 - 24V DC nebo 7 - 17V AC

·                    externí galvanicky oddělený ovládací vstup – pro RS232 i TTL úrovně

·                    RS232 – TX připojit na svorku IN+8V (pin3 can db9), GND od RS232 (pin5) na IN-

·                    TTL asynchronní ( z jednočipu, řídícího modulu ): TX na IN- , GND na IN+4V

·                    přenosové parametry: 9600bps, 8bitů bez parity, 1 nebo 2 stop bity

·                    výstupní svorkovnice  - kontakty relé ( 1-rozpínací, 2-společný, 3-spínací)

·                    maximální zatížitelnost relé: 10A / 250V AC

·                    sepnuté relé indikováno trvalým svitem červené led LD2

·                    tlačítko SET – ihned po stisknutí přepne výstupní relé ( držení – bez funkce )

·                    tlačítko TEST – podržením svítí zelená led – blokování příjmu dat

Základní funkce a ovládání

 

Trojice led zobrazuje aktuální stav modulu, žlutá LD3 bliká 1x za vteřinu, pokud je modul aktivní. Červená led LD2 svítí pokud je sepnuté relé. Zelená led LD1 blikne / svítí při příjmu dat(výstup optronu je v log.0, v klidovém stavu na RS232 je zelená led zhasnutá ). Použitý optron typu 6N136 má doporučený proud 5 až 9mA, pro nižší vstupní proud je nutné uvést v objednávce, osazeno např. 6N138 apod.

 

Sepnutí relé: odesláním řetězce  R1=1s

 

Rozepnutí relé: odesláním řetězce  R1=0s

 

Přepne relé po uplynutí nadefinovaného času:        R1=Xs

 

, kde X je čas ( 2 až 999999 ) vteřin

 

Příklady:            R1=9s         relé Re1 se přepne po 9 vteřinách

                          R1=2s          relé se přepne po 2 vteřinách

                          R1=0s         vypne relé

                          R1=1s          zapne relé

                          R1=10s        relé se přepne za 10 vteřin

                          R1=120s     relé se přepne za 2 minuty

                          R1=3600s    relé se přepne za hodinu

                          R1=86400s  relé se přepne za 24 hodin

 

 

Zapne relé a po uplynutí nadefinovaného času vypne:        R1=X,1s

 

, kde X je čas ( 1 až 999999 ) vteřin

 

 

 

Vypne relé a po uplynutí nadefinovaného času zapne:        R1=X,0s

 

, kde X je čas ( 1 až 999999 ) vteřin

 

 

Příklady:            R1=10,1s        ihned zapne relé a za deset vteřin vypne

                          R1=1,0s           ihned vypne relé a za vteřinu zapne

                          R1=3600,1s   ihned zapne relé a za hodinu vypne

                          R1=2,1s           ihned zapne relé a za 2 vteřiny vypne

                          R1=60,1s         ihned zapne relé a za minutu vypne

                          R1=86400,0s  vypne relé a za 24 hodin zapne

 

Okamžité přepnutí relé je možné docílit také stiskem tlačítka SET ( současně je zastaveno časování )

 

POZN: WDT-U2 rozlišuje velká a malá písmena, ukončení řetězce malým s (ASCII 73H). Začátek řetězce velkým R (ASCII 52H). Všechny číslovky  v odesílaných řetězcích musí být dle ASCII tabulky ( 30H pro 0, 31H pro 1, … 39H pro 9 ).

 

 

www.selfcontrol.cz