Selfcontrol


Připojení DM2.3E k BRH-20 / BPH-20Svorky číslo 1 a 5 u el. mag. upínací desky - viz původní dokumentace níže na obr.6.
Podrobný popis transformátoru JBC-2 na obrázku č.7 a 8.

Původní dokumentace k BRH-20A.


Obr.5 Původní dokumentace k BRH-20A.


Detail připojení magnetky k DM2.3E.

Obr.6 Původní dokumentace k BRH-20A ( detail připojení el. mag. upínací desky - svorky 1 a 5 - viz připojení k DM2.3E na obr. 2).


Obr.7 Původní dokumentace k BRH-20A ( popis transformátoru JBC-2 ).


Obr.8 Původní dokumentace k BRH-20A ( podrobný popis transformátoru JBC-2 ).
MAGNETKA: 85W, 0.77A, 110V DC

Pokud má magnetka jiné parametry, doporučujeme je uvést v objednávce ( opsat štítkové údaje ).Selenový usměrňovač nebude zapotřebí. Modul DM2.3E má svůj vlastní usměrňovač.

Pro správnou činnost modulu DM2.3E je nezbytné střídavé napájení ( modul připojit přímo k sekundáru transformátoru ).

Nemá-li napájecí transformátor odbočku 130V ( rozsah od cca 120 do 140V ), doporučujeme všechny odbočky proměřit a údaje nám zaslat v objednávce.BRH 20A - původní elektrické schema ( nafocená dokumentace ) ...


BPH 20 NA - originální liniové schema ...


BPH 20 NA - detail připojení napájení k EMJ-01 ...


Podrobný návod k modulu DM2.3E ...