SelfcontrolPOZN: hlídání je založeno na vzájemné komunikaci řídícího zařízení s watchdogem a pokud řídící zařízení "vytuhne", přestane odesílat příkazy a watchdog jej po vypršení timeoutu restartuje.