Obrázky s popisem  jednotlivých dílů sestavy elektronických zabezpečovacích
 systémů firmy PARADOX® jsou uvedeny v následujícím seznamu.
Pro zobrazení klikněte na příslušnou položku v seznamu.

_______________________________________________________________________

    Zde Vám v přehledu popíšeme základní vlastnosti elektronických zabezpečovacích systémů 
od kanadské firmy PARADOX®. Sestavy se vyznačují především nízkou cenou a vysokým počtem
možných  programovatelných vlastností. Ústředny lze programovat přímo z klávesnice, která
slouží k běžnému ovládání nebo pomocí osobního počítače. Program do počítače, který seřízení
ústředny umožňuje, poskytuje firma Paradox zdarma a je k dispozici i pro nejlevnější - základní typ
ústředny z celé vyráběné řady.V této naší prezentaci Vám poskytujeme základní popis ústředen
řady ESPRITE, které jsou nejvhodnější pro použití v rodinných domcích a menších firmách.
Ústředny vyšších kategorií zde nepopisujeme a jejich použití můžeme posoudit v případě vyšších
nároků zákazníka s ohledem na cenu sestavy a nároky na konkrétního objektu. 
Pozn.: V současné době připravujeme vývoj elektronického zabezpečovacího systému s digitální
komunikací mezi ústřednou a všemi připojenými prvky (detektory, siréna, klávesnice).V principu 
jde o zjednodušení montáže celého zařízení použitím pouze jednoho drátového páru, který zajistí 
i napájení, možnost přechodu detektorů do úsporného režimu vypnutím indikační svítivé diody,
nastavování všech parametrů detektorů z klávesnice systému (bez nutnosti otevírat detektory)
zvýšení jeho odolnosti proti vyřazení z činnosti na maximální dosažitelnou úroveň.

Popis ústředen Paradox ESPRIT řady 7x8 :

   Základní typ ústředny je ESPRIT 728+EX4. Označení symbolizuje číselnou typovou řadu,
znak +  znamená inovaci oproti typu 728 (nové součástky a vylepšený software), provedení
EXpres značí, že počet nezávislých okruhů-zón je 4. Ústředny expres neumožňují využití
klávesnicových zón a maximální počet zón je tím omezen na 4. Jedna zóna je vždy vyhrazena 
jako požární a tedy je schopna vyvolat přerušovaný tón sirény. Všechny v současné době
dodávané klávesnice poskytují možnost alespoň jedné samostatné zóny, ty však musí být
podporovány softwarem ústředny, protože jsou kontrolovány komunikačním okruhem, kterým 
je připojena klávesnice k ústředně. Klávesnice je totiž spojena s ústřednou vždy čtyřmi vodiči,
dvěma datovými a dvěma napájecími. V současné době je v prodeji typ ESPRIT 728+EX4PACK 
za velmi výhodnou cenu. Vtip je v tom, že výrobce zabalil do jednoho balení desku ústředny,
klávesnici a jedno pohybové čidlo (PIR detektor) a to celé je s výraznou slevou oproti nákupu
samostatných komponent. Větší ústředny jsou již dodávány samostatně, s výjimkou ESPRIT 748+,
což je 24 zónová ústředna a je dodávána společně se skříňkou 37x34x11cm s cenovým
zvýhodněním. Obecně lze k ústřednám připojit libovolný detektor pro hlídání narušení prostoru.
  Jde běžně o detektory s výstupem se spínacím nebo rozpínacím kontaktem relé, reagujícími 
  na tyto podněty:
 - infračervené-tepelné záření pohybujících se osob
 - infra závory - jedno a dvou paprskové pro hlídání přechodu do určitého přesně ohraničeného
   prostoru
 - akustické, na tříštění skla
 - vibrační, umístěné přímo na hlídaném předmětu
 - ultrazvukové, reagující na změny rozložení předmětů (objektů) v prostoru
 - mikrovlnné, odraz elektromagnetického signálu
 - magnetické kontakty s jazýčkovým relé  určené především pro dveře
 - požární, kouřová ionizační komora (mírně radioaktivní v rámci normy)
 - požární, kouřový optický snímač 
Charakteristické vlastnosti ústředen ESPRITE:
 • ovládání pomocí klávesnice LCD nebo LED,  několika těchto klávesnic z více míst objektu
 • jednoduché ovládání pomocí tří-tlačítkové klávesnice PS1
 • ovládání pomocí tlačítka ( klíče, bezdrátového vysílače), kterým lze systém nastavit, odstavit 
  a vyhlásit poplach
 • umožňuje rozdělení hlídaného objektu na dvě nezávislé části, které můžeme samostatně
  ovládat  a na část společnou (typicky kancelář, byt a společná chodba)
 • "rozšířená technologie zón" umožňuje detekovat až tři informace ze dvou čidel po jednom
  drátovém páru
 • klávesnice ESPRIT má 12 kláves, indikujících příslušné chráněné zóny, 6 funkčních kláves,
  2 LED indikátory a bzučák, indikující stav systému (porucha, poplach atd.)
 • software ESPLOAD umožňuje na dálku pomocí počítače a modemu programovat ústřednu,
  kontrolovat její stav a uchovávat v paměti 120 událostí. To vše lze zobrazit pomocí počítače
  nebo vytisknout, přístup je ošetřen heslem
 • možnost rozšíření o doplňky: + modul programovatelných výstupů - SRI 18
                                             + přijímač pro bezdrátová tlačítka - modul PARAKEY
                                             + hlasový komunikátor se čtyřmi zprávami - PARAVOX 
Optická indikace na klávesnici:
  Vše, co je nutno vědět o stavu systému je možno jednoduše zobrazit na klávesnici.
Svítí-li některá z číselných kláves, došlo k narušení příslušné smyčky. Zóny 13 -24 zobrazíme
pomocí klávesy 2nd. Číselné označení kláves je nutno v tomto režimu zvýšit o 12. Začne-li klávesa
blikat, došlo na příslušné smyčce k narušení ochranného kontaktu. Tento kontakt je obsažen v
každém detektoru a hlídá jeho otevření. Požární detektory neobsahují tento kontakt. Ochranný
kontakt lze umístit do jakékoliv skříně za účelem kontroly otevření.
Akustická indikace:
  Každý stisk klávesy je indikován akusticky. Rozlišujeme dva informační tóny.
POTVRZOVACÍ: řada čtyř krátkých pípnutí, indikujících správné zadání
ZAMÍTACÍ: jedno dlouhé pípnutí. Ozve-li se tento tón po zadání hesla,
stiskneme klávesu CLEAR a zadáme znovu.
Dělení systému:

   Podle přání může Váš instalační technik rozdělit systém na dvě nezávislé skupiny. Povolíme-li 
toto dělení, přiřadíme každou smyčku buď do skupiny A, do skupiny B, nebo vytvoříme smyčku
společnou oběma skupinám. Uživatelské kódy mohou být programovány pro ovládání jak systému 
A nebo systému B, tak pro ovládání obou systémů (kód, který má umožněno ovládání obou
systémů, může samozřejmě ovládat i systémy jednotlivě). Každá klávesnice zobrazuje stav obou
systémů současně. Klávesa STAY indikuje nastavení skupiny A, klávesa AWAY indikuje nastavení
skupiny B.

Přístupové kódy:
  Těchto kódů lze naprogramovat celkem 49. Nejdůležitější je první kód s pořadovým číslem 00 
a nazývá se master kód. První uživatelský kód má pořadové číslo  01, druhý 02 atd. Posledním
kódem je kód s pořadovým číslem 48. Kódy lze programovat pomocí master kódu nebo kódu 01.
Délku kódu můžeme zvolit 4 nebo 6 číslic. Master kód je hlavní a nejdůležitější kód, kterým lze
programovat kódy ostatní a má umožněny všechny funkce. Kódy lze programovat pomocí master
kódu nebo kódu 01. Kód 48 může být naprogramován jako nátlakový. Pokud je tato funkce
instalačním technikem povolena, tak jeho zadáním vyvoláme tichý poplach (nehouká siréna, ale
hlášení se může přenášet  telefonicky nebo radiově tak, aby vetřelec nevěděl, že došlo k poplachu).
Pozn.: Bližší vysvětlení používání zabezpečovacího zařízení je vždy poskytnuto zákazníkovy při
konzultaci, neboť některé prvky ovládání a programování je efektivní objasnit v souvislosti 
s konkrétním případem instalace zabezpečovacího systému.
Výběr z některých provozních funkcí:
 • automatické nastavení do hlídacího stavu, když systém nezjistí po určitou předem nastavenou 
  dobu pohyb v hlídaném prostoru
 • automatické nastavení v předem naprogramovanou hodinu a minutu
 • vyvolání poplachu přímo z klávesnice, nebo dálkovým ovladačem
 • paměť poplachu s určením místa-zóny kde vznikl
 • noční osvětlení klávesnice ve třech stupních svítivosti
 • zvonkohra, umožňuje zvukovou indikaci klávesnice narušení určitých zón a to i ve stavu mimo
  hlídání
 • zobrazení poruch: - odpojená baterie
                                   - porucha napájení
                                   - výpadek sítě
                                   - odpojení sirény
                                   - překročení maximálního odběru sirény 
                                     (při zkratu vedení nebo poruše sirény)
                                   - překročení odběru v obvodu čidel 
                                     (při zkratu vedení, nebo poruše čidla)
                                   - vynulování hodin
                                   - ochranný kontakt 
                                     (nebo rozpojení vedení)
                                   - porucha telefonní linky 
                                     (při odpojení telefonní linky)
                                   - požár 
                                     (narušení požární smyčky)

Programovatelné výstupy:

  Lze je použít k dalšímu hlášení alarmu, nebo k otevírání elektrického dveřního zámku, k zapínání
světel, k aktivaci klimatizace nebo topení, případně k dálkovému sepnutí nebo rozpojení elektrického
spotřebiče prostřednictvím počítače a modemu přes program ESPLOAD dodávaný zdarma.
Program ESPLOAD lze získat také z internetu na adrese firmy Paradox  https://www.paradox.ca
Poznámka o použití LCD klávesnice:
  Použití klávesnic s LCD displejem zvyšuje přehlednost programování a ovládání zabezpečovací
ústředny.Veškeré informace, které jsou u obyčejné LED klávesnice indikovány rozsvícením nebo
blikáním klávesy, zobrazuje jako zprávu na displeji. Klávesnice je navíc vybavena třemi klávesami,
 [INFO], [+], [-].
Tyto doplňkové klávesy slouží pro zobrazení údajů, které se nevejdou na displej najednou - tzv.
listování. Nastavit lze také podsvit displeje v 8 stupních.
 © SelfControl 2002